1 niedziela Adwentu, rok B

2008-11-30

1. Czuwaj. Czuwajcie. Bądźcie gotowi. Życie to troska o swoją przyszłość. Troska o życie. O siebie i o drugiego człowieka. W wielu miejscach planety strzały, wybuchy, zabici, ranni. Od wielu lat w Afryce uciekają całe rodziny z jednego miejsca do drugiego z powodu trwających tam nieustannie wojen domowych. Pozbawione domów, wody, jedzenia – wygnani, nadzy, głodni, czekający na pomoc. Są alarmem dla nas. Dla nas wierzących w Chrysusa, który utożsamił się z tamtymi. “Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili” – woła do nas Jezus z przypowieści o sądzie ostatecznym (z ub. niedzieli Chrystusa Króla).  Czytaj dalej 1 niedziela Adwentu, rok B

ŻŁÓBEK NA LOTNISKU

2008-11-01

Wobec współczesnego barbarzyństwa, wojen i przemocy  aktualna jest wciąż wizja proroka Izajasza o przekuwaniu mieczy na lemiesze.  Nie jest naiwnością pragnienie pokoju.  Od dwóch tysięcy lat dociera do nas bożonarodzeniowy śpiew i zarazem orędzie pokoju:  “Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”(Łk 2,14). Warto zwielokrotnić wrażliwość sumienia. Trzeba wywierać wpływ na “narody wysokiej kultury”, aby uznały, że każda wojna  jest nikczemna.
O tym w książce “Poszukując Betlejem” pisze ks. prof. Witold Broniewski, który odwiedził mnie z propozycją  przyłączenia się do jego projektów. Są to projekty apostolskie i ewangelizacyjne. Wspaniałe apostolstwo na cały świat! Otóż  zamawia on żłóbki wśród młodzieży liceów artystycznych (m. in. w Liceum Plastycznym im. Kenara w Zakopanem, w Bydgoszczy, Nowym Wiśniczu, Katowicach). W ten sposób powstało dwadzieścia żłóbków, które stanęły na dworcach, lotniskach, w szpitalach, przede wszystkim w Niemczech, ale i także we Włoszech i Francji. Czytaj dalej ŻŁÓBEK NA LOTNISKU