Wspierać rodzinę i wychowanie

2010-06-30

W Europie Polska najmniej wspiera finansowo rodzinę. Takie są statystyki. Polskie dzieci, które tymczasowo są z pracującymi rodzicami w Anglii, otrzymują tam znacznie więcej.  Państwo, zamiast wzmacniać polską rodzinę, wspiera i rozbudowuje swoje agendy państwowe zmniejszające autonomię i samodzielność rodziny. W każdej sytuacji trudniejszej  – z powodu biedy, nieudolności rodziców, podejrzewając przemoc na wskutek donosu jakiegoś złośliwego sąsiada albo kierując się faktycznym wyrokiem sądowym – odbiera się dzieci rodzicom. Niejako urzędowo czyli niby według najbardziej obiektywnych kryteriów. Tymczasem z boku patrząc, będąc miejscowym sąsiadem, mieszkańcem wsi, gdzie nie ma żadnej anonimowości i ludzie znają się – popularnie mówiąc – jak łyse kobyły, dziwimy się nieopanowanej i nadmiernej aktywności osób reprezentujących pomoc społeczną, kuratorów i innych przedstawicieli władzy. W majestacie prawa „kradną” dzieci. I przy użyciu siły policyjnej, i wobec zdumionych miejscowych sąsiadów, nauczycieli, sołtysa, księdza etc. Czytaj dalej Wspierać rodzinę i wychowanie