Słowo w poezji i słowo w Bogu

2011-01-03

Religia potrzebuje poezji. Bo poezja jest najlepszym sposobem na wyrażanie tego, co niewyrażalne. Zarówno gazety katolickie, media katolickie i inne ośrodki katolickie nie mogą omijać poezji. Unikanie poezji jest jakimś poważniejszym błędem. Grzechem zaniedbania. Fałszywym kształtowaniem wrażliwości duchowej i złym wychowaniem religijnym. Nie tylko od niepamiętnych czasów teksty święte – sakralne – były poetyckie, a zarazem istotne i jedyne, wokół których tworzyła się atmosfera duchowości, śpiewów, tańców religijnych i postaw oraz formułowanie wartości i ich ekspresja. Czytaj dalej Słowo w poezji i słowo w Bogu