Przyczynek do raportu o polskiej parafii

2012-01-26

Chce przywołać tutaj dawniejszy świetny raport kard. Józefa Ratzingera o wierze oraz zupełnie nowy „Raport o stanie wiary w Polsce”, w którym przewod. Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik opowiada o polskim katolicyzmie i odpowiada na pytania w rozmowie z Grzegorzem Górnym i Tomaszem P. Terlikowskim. Ten wywiad jest przeplatany najnowszymi danymi statystycznymi GUS o Kościele i badaniami religijności przeprowadzonymi przez CBOS i ISKK. Czytaj dalej Przyczynek do raportu o polskiej parafii