Podglądanie i podsłuchiwanie papieża Franciszka

2013-07-01

Od pierwszych słów i gestów widać od razu papieski dialog z całym światem.
Odwiedzając pierwszą rzymską parafię świętych Elżbiety i Zachariasza w dzielnicy Valle Muricana w północnej części Rzymu wierni salwami śmiechu i oklaskami reagowali na słowa papieża Franciszka. Przystępującym do I Komunii dzieciom papież zrobił egzamin z katechizmu i żartował z nimi.W kazaniu wskazał, że rzeczywistość i prawdziwe życie widać lepiej z peryferii. Tłumaczył, czym jest Trójca Święta. – Bóg Ojciec stwarza, Jezus nas zbawia, a Duch Święty nas kocha, to jest życie chrześcijańskie; trzeba rozmawiać z Ojcem, z Synem i Duchem Świętym. Tłumacząc m. in. znaczenie błogosławieństwa po mszy = dzieci stojąc wokół Franciszka śpiewały modlitwę za niego, a on pochylił głowę w podobnym geście, jaki uczynił tuż po wyborze na balkonie bazyliki Świętego Piotra. Te chwile pełne spontaniczności były tak niezwykłe także dla komentatorów telewizyjnych, iż odbierały im mowę.