Przychylność rządzących?

Drabiną do nieba 28 VII 2018 (16) [743]

Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak w stanowczym tonie wypowiedział się o księżach, którzy zbytnio angażują się w życie polityczne. Rozprawianie o polityce w trakcie kazania jest niczym innym jak tylko „dużą stratą”. Dodam, że poparcie partii rządzącej niekoniecznie jest czymś dobrym.