BIEL KOŚCIELNA

Drabiną do nieba 02 VII 2017 (14) [714]

Białe niedziele w Polsce z gromadami dzieci piewszokomunijnych przy kościołach, a potem w domach, restauracjach i świetlicach wiejskich , pokazują polską obyczajowość. Tysiące pięknych i uśmiechniętych dzieci, które przeżywają bliskość z Jezusem Chrystusem. Biorą tego Jezusa za Przyjaciela. Zobowiązują się więcej modlić się, czytać Pisma św. i rozważać Słowo Jezusa, który jest Słowem Wcielonym. Jest też Pokarmem i Napojem w Najśw. Eucharystii. Od przyjęcia I Komunii dzieci mogą jeść Jezusa. Mogą przyjmować Ciało Pańskie i spełniać życzenie Jezusa. „Bierzcie i jedzcie…” Od Niego przyjmują siłę duchową, aby wznosić się ponad doczesność.
W tym roku brałem udział jako emeryt w dwóch Komuniach świętych: w Grucznie i w Szczecinie. W Grucznie 41 dzieci było przyjętych podczas jednej uroczystej mszy. W Szczecinie 20 dzieci podczas dwóch mszy św. W jednej z tych dwóch szczecińskich mszy koncelebrowałem, proboszcz poprosił mnie, abym osobiście udzielił Komunii św. jednemu – synowi siostrzeńca Aleksemu. Piękne uroczystości w słoneczną niedzielę. Ks. proboszcz podpytywał się o prezenty ile zebrali (1240 zł, 2400 zł, 9000 zł).

Biel wskazuje na czystość i świętość. Dorośli mają słowem i przykładem świecić i pokazywać tę białą stronę świata.

Biel przebijała się podczas tegorocznej pielgrzymki papieża Franciszka do Fatimy. Błagał tam: Błogosławiona Panno z Fatimy,(…)
Jako pielgrzym Światła, przychodzącego ku nam z Twoich rąk,
(…) Pani w białej sukni!
W tym miejscu, gdzie przed stu laty
wszystkim ukazałaś zamysły Bożego miłosierdzia,
patrzę na Twoją suknię ze światła
i, jako biskup ubrany na biało,
pamiętam o tych wszystkich, którzy
odziani w biel chrzcielną,
chcą żyć w Bogu
(…) Fatimska Królowo Różańca!
Spraw, byśmy podążali za przykładem błogosławionych Franciszka
i Hiacynty,
i tych wszystkich, którzy poświęcają się głoszeniu Ewangelii.
Tak przemierzymy wszystkie szlaki,
będziemy pielgrzymami na wszystkich drogach,
obalimy wszystkie mury i pokonamy wszelkie granice,
wychodząc ku wszystkim peryferiom,
ukazując sprawiedliwość i pokój Boga.
Będziemy, w radości Ewangelii, Kościołem ubranym na biało,
w bieli wybielonej krwią Baranka
(…)
ukazując wszystkim, że Bóg istnieje,
że Bóg jest,
że Bóg mieszka pośród swego ludu,
wczoraj, dziś i po całą wieczność.
Witaj, Matko Pana,
Panno Maryjo, Fatimska Królowo Różańca!
(…)

tłum. mz, st (KAI) / Fatima

KS. FRANCISZEK KAMECKI

Dodaj komentarz