Ile katechezy przy parafiach?

2009-11-08

“Po wprowadzeniu katechezy do szkół de facto przestała być prowadzona w parafiach” to  – zdaniem ks. prof. Piotra Tomasika, koordynatora Biura Programowego Katechezy przy Komisji Episkopatu ds. Wychowania Katolickiego – największa słabość nauczania religii  Polsce. Ocena z r. 2009. “Potrzebne jest działanie ewangelizacyjne na terenie szkoły, ale również spotkanie we wspólnocie wiary. Taką wspólnotą wiary nie jest szkoła, lecz parafia.”

Co czynię?  M. in. organizuję od 20 lat co miesiąc katechezy dla dorosłych rodziców przed I Komunią i przygotowuję kilkanaście małych uroczystości dla ich dzieci. Piszę listy.

Drodzy Rodzice, mówcie sobie i swej rodzinie: chcemy, powinniśmy doprowadzić nasze dziecko do dojrzałości we wierze i ukształtować w nim ucznia Jezusa. W swoim dziecku – zdrowym, ubranym, najedzonym, bezpiecznym i kochanym – chcemy rozbudzać pragnienia duchowe i religijne, “pokazując” obecność i bliskość ukrytego Wszechmocnego Boga, ucząc jak Go czcić, wielbić, jak zachwycać się Nim i słuchać Go w swoim sumieniu.
Chcecie kształtować nie tylko zwykłe nawyki u dziecka, ale i przyzwyczajać je, by chciało być dobre, ażeby chętnie pamiętało o Bogu, ufało Mu i dziękowało, przepraszając, żałując, prosząc. Akceptujcie obyczaje roku kościelnego, w niedziele i święta uczestnicząc w Najświętszej Eucharystii (= we Mszy św.), spowiadając się co najmniej raz w roku, zachowując dni pokuty w piątki całego roku i w dniach całego Wielkiego Postu (nie tańcząc publicznie ani na dyskotece, uwzględniając taki styl, mówiąc o tym w szkole, skoro wszystkie prawie dzieci są ochrzczone). Praktykujcie piątkowy post, co nie jest trudne, uwzględniając śmierć Jezusa na krzyżu: więc zwykły post bez mięsnych potraw od 15 roku życia, ścisły post dwukrotnie bez mięsa ze zmniejszonym  jedzeniem od 18 do 60 oku życia – w Środę Popielcową i w Wielki Piątek, specjalny post eucharystyczny – nie  jedząc i nie pijąc jedną godzinę przed przyjęciem Komunii. Czasem możecie zaplanować odrębny post za grzechy pijaństwa w rodzinie lub z innych ważnych powodów.

Zachowujcie reguły życia tj. przykazania według takiej kolejności: najpierw nowe przykazanie Jezusa – o miłości wzajemnej, potem 2 przykazania miłości w St. Testamencie – uznane przez Jezusa za największe, 10 przykazań Bożych w St. Testamencie – które Jezus potwierdził w N. Testamencie, ważne są zachęty i rady ewangeliczne Jezusa (najczęściej zaczynające się ”jeżeli… jeżeli chcesz być doskonały…”), 5 przykazań kościelnych, wskazania katolickiej nauki społecznej o pierwszeństwie osoby ludzkiej i dobra wspólnego, o zasadach sprawiedliwości i miłości,  solidarności, pomocniczości, o zdrowych relacjach w pracy i między ludźmi, o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o ochronie małżeństwa i rodziny, o wolności religijnej i sumienia itp. i o stanowisku Kościoła wobec wszystkich innych dyskutowanych problemach współczesnego świata. Warto polubić czytanie Pisma św.

O waszym obowiązku wychowania po katolicku zapewnialiście w sakramencie małżeństwa.  Podczas chrztu potwierdziliście to, wyrzekając się grzechu, wszystkiego,  co do niego prowadzi, i szatana, który jest głównym sprawcą grzechu, obiecując, że dziecko będzie miłować Boga i bliźniego, jak nauczał Jezus Chrystus. Publicznie oświadczyliście, że wierzymy w Boga Stworzyciela i w  Syna Jego Zbawiciela Jezusa,  i w Ducha Świętego…
Szanowni Rodzice , spotkania z wami (najlepiej z obojgiem rodziców) odbywać się będą raz w miesiącu (we wtorki – połowa rodziców wg podziału i w środy – druga połowa,  można niekiedy zamienić jeden wieczór na drugi),  o godz. 18.00 w kościele: część  I – msza z homilią tematyczną z wykonywaniem funkcji przez rodziców, w domu katechetycznym: część  II – film półgodzinny (m. in. o sakramentach, Ewangelia wg św. Mateusza w 3 odcinkach), katecheza tematyczna, dyskusja, rozmowa i ewentualnie indywidualna. Razem ok. dwie godziny. Kto nie mógłby w ogóle przybyć na te spotkania przygotowawcze, w zamian powinien – nawet musi – przybyć na katechumenat parafialny w sprawie ślubów i chrztów (w piątki o godz. 18.45). Rodzice nie mający czasu niech odłożą I Komunię na kolejny rok, aż będą mieli czas i będą duchowo gotowi do I Komunii. Brak czasu dla bliźniego to niedobry objaw. A brak czasu dla swego dziecka, to błąd i duże zaniedbanie. Czas to miłość (wg ks. kard. Stefana Wyszyńskiego).

Drodzy Rodzice, w każdą niedzielę i święto Wasze dzieci niech będą widoczne z przodu podczas mszy św. Może uszyjemy jakieś specjalne szaliki wyróżniające te dzieci podczas liturgii? Dla tych Waszych dzieci będą też  konieczne małe uroczystości liturgiczne w wybrane niedziele o 11.00 (po kolejnych spotkaniach z rodzicami, a po Wielkanocy co niedziela jako msze inicjacyjne).

Przygotowanie do I Komunii św. to nasz wspólny wysiłek. Chodzi o to,  aby Wasze dziecko wyczuwało lepiej sens życia, kim jest (jest obrazem Boga) i kim jest Bóg w Jezusie (dla Niego pierwsze krzesło przed innymi, przed przyrodą i przed całym wszechświatem, przed zachciankami). Dziecko uczy się smakować, co to dobro i prawda,  i piękno, co to jest grzech,  żal za grzechy i postanowienie poprawy przed Bogiem. Dlaczego cały kalendarz kręci się wokół Jezusa? Bo Jezus Chrystus jest najważniejszy, narodził się w Betlejem, głosił Ewangelię, zapraszał do siebie, umarł na krzyżu i zmartwychwstał,  utworzył Kościół i w nim przychodzi do nas jako słowo i pokarm. Wokół Jezusa rozsypała się niezwykła kultura chrześcijańska, która jest pochwałą Jezusa i Jego nieustannym uwielbianiem.

I teraz my przyjmujemy Jezusa, przyjmujemy Jego Ewangelię (Słowo Boże) i Jego pokarm (Jego Ciało, Jego Krew). Ufamy Mu i Jemu się powierzamy. Jest Objawionym Słowem – Wcielonym, a nie wymyślonym. Jezus wyjaśnia siebie, że jest z tamtego świata, ostatecznego, pewnego, a nie wątpliwego i kruchego. Mówi do nas: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Św. Piotr gwałtownie potwierdza wszystko o Jezusie: Ty masz słowa życia wiecznego, do kogóż pójdziemy? Jezus nas karmi: Kto spożywa ten chleb, który ja mu dam, ma życie wieczne. Niektórzy rodzice mogą przyjąć Boga tylko w Jego Słowie (z powodu nieszczęścia trwałej przeszkody do Komunii  w ich osobistym życiu, trwałej niezgodności z nauką Kościoła). Niech jednak nie rezygnują nawet z tej części Pana Boga, gdy przychodzi do nich jako Słowo życia. Obecnością na mszy niedzielnej niech wyrażają, że pragną Boga, dążą do Boga, szukają Go, w nim znajdują ostateczny sens swego życia i swej śmierci.  I pragną tego Boga dla swojego dziecka. Po to jest Kościół, aby przypominał o obecności Jezusa, o Jego Słowie i Jego sakramentach, o sensie i celu życia.  Kościół jest jak drogą dla nas.

Jakub Starszy

Dodaj komentarz