PRZEBACZENIE I POJEDNANIE 1965, 1989 I DZISIAJ

Drabiną do nieba 19 XI 2017 (23) [723]

W tamtych latach byłem już księdzem. Dlatego martwię się próbami odzyskiwania czegoś od Niemców. Pamiętam pierwsze pojednanie i przebaczenie polskich biskupów z biskupami niemieckimi na zakończenie Soboru Watykańskiego II w r. 1965 z inicjatywy hierarchów kard. Stefana Wyszyńskiego, arcbpa Karola Wojtyły i bpa Bolesława Kominka.
Po tygodniach ciszy zaczęła się walka z Kościołem, począwszy od antykościelnego telewizyjnego przemówienia Gomułki (Gomułka: „bajarz ludowy, który w Europie Środkowej wymyślił strefę bezmięsną”). Kościelne obchody Tysiąclecia Chrztu Polski – 1966 – nie zostały osłabione, lecz wzmocnione pomysłem władzy komunistycznej, która w innym miejscu miasta o tej samej porze organizowała swoje świeckie, partyjne obchody np. na stadionach z wojskiem, szkołami, urzędami etc. Władze głupio postąpiły. Zaostrzył się spór między Kościołem a państwem. Dopiero po paru latach, od grudnia 1970 roku tj. od Gierka zaczęły się nieco normalizować napięcia między Kościołem a państwem. Z powrotem w radio śpiewano polskie kolędy wcześniej zakazane w Boże Narodzenie.

1989 w Krzyżowej odprawiono polsko-niemiecką Mszę Pojednania z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla. Było to dwa dni po upadku muru berlińskiego, Helmut Kohl w Krzyżowej jeszcze powiedział: „Odejdźmy od ołtarza w kierunku dobrej, pokojowej, błogosławionej przez Boga przyszłości dla naszych narodów, dla narodu polskiego i niemieckiego, dla nas wszystkich w Europie”.

„Takich gestów i słów nie wolno zapominać ani lekceważyć, bo one ostatecznie utorowały nam drogę do narodów zjednoczonej Europy i są zobowiązujące” (…) Pojednanie to wielka wartość, łatwo można ją utracić przez nieprzemyślane decyzje, a nawet przez zbyt pochopnie wypowiadane słowa” – napisali w apelu polscy biskupi z Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec abp Henryk Muszyński, bp Jan Kopiec, abp Wiktor Skworc, kard. Kazimierz Nycz i bp Tadeusz Lityński.

„(…)niezałatwione sprawy w relacjach obu państw (… podejmować na płaszczyźnie roztropnej, by podtrzymać z trudem osiągnięte zaufanie, a nie niweczyć poprzez wzbudzanie negatywnych emocji społecznych w którejkolwiek ze stron. Jak ocenili biskupi, proces pojednania między Polską i Niemcami – wspólnie podjęty i konsekwentnie realizowany – jest „wzorem dla wielu innych państw na świecie”. Przypomnieli, że został on zainicjowany ponad 50 lat temu listem polskich biskupów do biskupów niemieckich, w którym znalazły się pamiętne słowa „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”. Dalej budujmy wzajemne relacje i trwające do dziś więzi życzliwości i przyjaźni.`(…) Przykładem mogą być spotkania młodych Niemców i Polaków w czasie ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży.(…) „Kapitał pojednania i więzi trzeba chronić, umacniać i pomnażać dla dobra naszych Ojczyzn, które mają misję do spełnienia – jest to misja dawania świadectwa pojednanych wobec niepojednanych w Europie i świecie”. Przywołali słowa papieża Franciszka w orędziu na 50. Światowy Dzień Pokoju (1 stycznia 2017 r.), który zaapelował do zwierzchników politycznych i religijnych, zwierzchników instytucji międzynarodowych, szefów przedsiębiorstw oraz mediów całego świata o podjęcie w działaniach „stylu polityki na rzecz pokoju”.

KS. FRANCISZEK KAMECKI

Dodaj komentarz