Przeciw polskiej lewicowości

2012-06-30

Dlaczego taki temat?

Bo powraca na europejską scenę. Europę rozrywa głęboka bruzda kryzysu. Antyreligijne hasła i zachowania. Lewicowe bluźnierstwa pochodzą z tłumaczenia Jakuba Wujka, który tak określił świat po lewicy i po prawicy od Jezusa. To z góry Golgoty, gdzie jeden z łotrów wierzgał i kwestionował Jezusa.

Także te określenia pochodzą z przypowieści Jezusa o sądzie ostatecznym, w którym stosuje się miarę życia według czynów miłości. Wobec bliźniego. Kto miłuje, jest po prawicy. kto nie miłuje, jest po lewicy. Z tego ewangelicznego za lub anty powstały kierunki myślowe, postawy i zachowania. Od czasu rewolucji francuskiej i potem filozofii marksistowskiej lewicowość obudowała się teoriami i argumentami. Stała się masowa. Partyjna. Ze sztandarami i manifestacjami. I dzisiaj jest także krzykliwym „nie” wobec religii. Przede wszystkim opozycją wobec religii. Zwłaszcza w Polsce.

Z trudem znoszę antyreligijnych współbraci. Pytam: co to jest, kim są? Rozumna krytyka, ale i krytyka rozumu (wg Kanta) jest pożyteczne. Ale nadmierna wściekłość i szał namiętności negatywnych wobec religii? Wymienia się najczęściej coś trudnego z historii np. wyprawy krzyżowe lub inkwizycję. Albo współcześnie jakieś skandale i zatargi proboszcza z kimś lub jakąs
pojedynczą wypowiedź biskupa. Czasem są to zaledwie dwa zdania w kazaniu, które zajmują 20 sekund, a całe kazanie to kilkadziesiąt innych zdań, co trwa 15 minut.

W wielu publikacjach wraca światopoglądowe pytanie i filozoficzne: dlaczego zło? Jakże Bóg może być miłością, skoro dopuszcza cierpienie niewinnych ludzi? Gdzie był Pan Bóg podczas II wojny światowej, kiedy brat zbijał brata, a ludzi niszczono i palono w obozach metodą przemysłową?

W ostatnim miesiącu byłem aż 5 razy w Pelplinie. I przeżyłem kolejne olśnienie. Co za cudna katedra! To super inteligencja cystersów! Taka wspaniała budowla sakralna jest nie tylko w Pelplinie, ale i w Koronowie, i w Oliwie, i jeszcze gdzie indziej. To seria wspaniałych budowli z XIV wieku, z późniejszym wyposażeniem arcydzieł sztuki: obrazów, rzeźb, witraży, mebli i organów. W Pelplinie bazylika katedralna nie była nigdy zburzona ani spalona. Ma kilka rodzajów sklepień gotyckich. W Koronowie wielokrotnie była palona i burzona, odbudowywana, zmieniana i dzisiaj w głębokiej dolinie Zalewu Koronowskiego stoi ta wspaniała perła architektury (obok więzienia) – znak cysterskiej wędrówki przez północną Polskę. Z jakimż rozpędem cystersi weszli do Polski i wyznaczyli od razu wysokie standardy kultury!

Na wiosnę 2012 roku podziwiałem z zachwytem urodę i piękno bazyliki katedralnej w Pelplinie. Tam ogłoszono 24 marca nominację ks. dra hab. Wiesława Śmigla na biskupa pomocniczego Diecezji Pelplińskiej z udziałem wielu księży. Ten dzień był 20. rocznicą powstania Diecezji Peplińskiej (w r. 1992, po historycznych zmianach w organizacji diecezji polskich). 21 kwietnia w Pelplinie odbyły się święcenia biskupie Wiesława Śmigla z udziałem kilkunastu biskupów. A 25 kwietnia zmarł dość nieoczekiwanie biskup Diecezji Peplińskiej prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga (przyczyną pęknięcie wrzodu na dwunastnicy, na co umiera się raczej w krajach Trzeciego Świata – wg opinii znajomego wybitnego lekarza ). 28 kwietnia odbyła się jego pogrzeb
w bazylice katedralnej w Pelplinie . Przybył wiele tysięcy ludzi, 31 arcybiskupów i biskupów, ponad 600 kapłanów.

Nie można wobec takich przeżyć duchowych i wobec takiego misterium liturgii, organów, śpiewów i architektury bazyliki katedralnej przejść obojętnie. Na to wszystko nie można machnąć ręką i być wyłącznie anty. Niekiedy o tym mówię moim wątpiącym znajomym, którzy niosą w sobie piętno poprzedniej epoki z płaskorzeźbą czwórki ideologów Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. Mówię im: zobacz tutaj, podziwiaj tę prawdę, to dobro i to piękno.

Te przeżycia zostały uzupełnione w Grucznie 6 maja podczas prymicji biskupich ks. Wiesława Śmigla. Bo ten biskup pochodzi z Luszkówka, z parafii Gruczno. „Po ukończeniu studiów na KULu z wielkim powodzeniem podjął pracę naukowo-dydaktyczną. Znany jest z wielu publikacji naukowych i publicystycznych. Ceniony jest jako konferencjonistą i rekolekcjonistą. Myśl przewodnią dla swojej posługi biskupiej „Omnibus omnia factus” = Stawszy się wszystkim dla wszystkich ks. biskup -nominat zaczerpnął od św. Pawła z 1 Kor 9,22. Módlmy się serdecznie w tych dniach, o moc Ducha Świętego dla księdza biskupa Wiesława – prosił ks. biskup pelpliński, ażeby sprostał zadaniom, jakie Pan Bóg przed nim stawia. Ad multom faustosque annos”.

„W dzieciństwie i młodości był ministrantem, aktywnym uczestnikiem parafialnych dwu- i trzytygodniowych dużych obozowisk namiotowych dla 40 – 60 osób, wycieczek i biwaków, stopniowo pełniąc coraz ważniejsze i odpowiedzialne funkcje organizacyjne, wychowawcze i religijne jako kleryk, student i młody ksiądz. Do ostatnich dni przed biskupią nominacją współpracował zawsze chętnie ze swoją parafią podczas wakacji, ważniejszych świąt, uroczystości i kolęd, spowiadając, wygłaszając homilie, przewodnicząc Eucharystii i innym formom liturgii. Przy tej okazji wyrażamy wdzięczności Mamie ks. bpa Wiesława – pracowitej Marii, która nie tylko wychowała jego i jego brata Krzysztofa, będąc wcześnie wdową, ale przez długie lata kierowała
też olbrzymią działalnością charytatywną w parafii Gruczno, wraz z innymi osobami, poświęcając swój czas i samochody rozdawnictwu darów holenderskiej fundacji Stichting Flevoland helpt Polen w trudnym dla Polski okresie pustych półek i kartek prawie na wszystko. Przyjeżdżając do Mamy do Luszkówka ks. Wiesław, obecnie biskup, i nas często odwiedza. Mamy nadzieję, że jeszcze nieraz nad odwiedzi. Będziemy go wspierać modlitwą i dobrymi myślami” (w folderze wydanym na jego prymicje biskupie 6 maja 2012 w Grucznie. Galeria Autorska Jan Kaja i Jacek Soliński)

Będzie musiał przeciwstawiać się lewicowym tendencjom w polskiej kulturze.

*

Oto wiersza ks. biskupa Wiesława Śmigla, napisany podczas rekolekcje trzy dni przed święceniami kapłańskimi:

MODLITWA JAKUBA

klęczę w kaplicy
wieczna lampka
zwodzi spokojem
Piotr szepcze do ucha
choćby wszyscy zwątpili
ale nie ja
słyszę wyrzut Judasza
na co takie inwestycje
lepiej rozdać ubogim
i wreszcie najważniejsze pytanie
czy miłujesz mnie bardziej
niż mądre teorie
rozwiane włosy dziewczyny
wolność w eleganckim krawacie
konto w banku…

Panie, Ty wszystko wiesz

Jakub Starszy

Dodaj komentarz