SKARGA KSIĘDZA

Dość trudno z czarnej sutanny
wydobyć białą rozkosz najczystszą
trudno zadziwić to pokolenie
rozhuśtane w karuzeli
pomiędzy nagimi piersiami

Jeszcze trudniej wciągać naród
na pi
ętro uroczystości
kolorowych ornatów
fruwaj
ących psalmów
niewidzialnych nagród
wina i chleba innego
ni
ż skórki oświęcimskie

1966 

Dodaj komentarz