Zaproszenie na spotkanie poetyckie z ks. Franciszkiem Kameckim 2019-06-16

Zaproszenie na Spotkanie poetyckie z poetą ks. Franciszkiem Kameckim – promocja książki Anny Wzorek „Na tyłach świata? O poezji ks. Franciszka Kameckiego”. Czytanie tekstów: Roma Warmus i Mieczysław Franaszak oraz otwarcie wystawy: Kaja/Nadratowski/Soliński „ANIOŁOWIE, LUDZIE i KOSZULE” 2019-06-16 godz. 18.00 w Galerii Autorskiej ul. Chocimska 5 w Bydgoszczy.

2019-06-16-F.KAMEC-plakat
2019-06-16 - wystawa - plakat

TEOLOGIA: HOMILETYKA

Wykłady i ćwiczenia ks. Franciszka Kameckiego
WSD Diecezji Bydgoskiej
WSD Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy

I. Fundamentalne wprowadzenie do wykładów.

1. Ewolucja od retoryki do homiletyki
2. Od teologii teoretycznej do teologii praktycznej czyli pastoralnej. Nauka homiletyki jako konieczność i jako kryzys.

Czytaj dalej „TEOLOGIA: HOMILETYKA”

TEOLOGIA PRZEPOWIADANIA

WSD Diecezji Bydgoskiej w Bydgoszczy
WSD Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy
WYKŁADY KS. FRANCISZKA KAMECKIEGO 2008/2009
TEOLOGIA PRZEPOWIADANIA
Tematyka wykładów:

Ogólne spojrzenie wg przypowieści o siewcy: ziarno – słowo – informacja – komunikacja –  nakaz misyjny – przepowiadanie -gleba – człowiek i jego uwarunkowania.

 

Czytaj dalej „TEOLOGIA PRZEPOWIADANIA”