Nekrolog. Poeta i infułat ks. prof. dr hab. Bonifacy Miązek

17 października 2018 r. w szpitalu we Wiedniu zmarł wybitny poeta i pisarz, dr. hab. , profesor zwyczajny uniwersytetu wiedeńskiego, kapłan polski z godnością infułata, który rozwinął swoją twórczość na emigracji.

Ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne w Końskich w 1954. Święcenia kapłańskie 14 czerwca 1959. Debiutował jako poeta na łamach „Więzi” w 1963. W 1965 odłączył się od wycieczki turystycznej i poprosił o azyl polityczny w Austrii; od tego czasu mieszkał na stałe w Wiedniu. W 1972 obronił pracę doktorską poświęconą twórczości Kazimierza Wierzyńskiego na Uniwersytecie Wiedeńskim. Następnie podjął pracę w Instytucie Slawistyki tej uczelni, gdzie wykładał historię literatury polskiej. W 1984 otrzymał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Polnische Literatur 1863–1914. Darstellung und Analyse. Publikował wiersze, prace krytyczne i historyczne o literaturze polskiej. Czytaj dalej „Nekrolog. Poeta i infułat ks. prof. dr hab. Bonifacy Miązek”