BISKUP OD PAPIEŻA FRANCISZKA

Drabiną do nieba 31 XII 2017 (26) [726]

Od papieża Franciszka przejmuje biskup Wiesław Śmigiel nową ewangelizację i orędzie pokoju.

1 stycznia 2018 r. 51. Światowy Dzień Pokoju z papieskimi życzeniami pokoju dla wszystkich i z troską o ponad 250 mln migrantów na świecie, z których 22,5 mln to uchodźcy. „Ci ostatni, jak stwierdził mój umiłowany poprzednik Benedykt XVI, „to mężczyźni i kobiety, dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku, którzy szukają miejsca, gdzie mogliby żyć w pokoju” (…) Wielu z nich jest gotowych ryzykować życie w podróży, która w wielu przypadkach jest długa i niebezpieczna, znosić trudy i cierpienia, pokonywać druty kolczaste i mury, wzniesione po to, by trzymać ich z dala od tego celu. (…) W duchu miłosierdzia bierzemy w ramiona wszystkich, którzy uciekają od wojen i głodu lub są zmuszeni opuścić swoją ziemię z powodu dyskryminacji, prześladowań, ubóstwa i degradacji środowiska.(…) Przyjęcie drugiego wymaga konkretnego zaangażowania, łańcucha pomocy i życzliwości, czujnej i wyrozumiałej uwagi, odpowiedzialnego zarządzania nowymi, złożonymi sytuacjami – które czasami łączą się z innymi, licznymi problemami już istniejącymi – a także zawsze ograniczonymi środkami. (…)”

Dlaczego jest tak wielu uchodźców i migrantów?
Św. Jan Paweł II na progu Wielkiego Jubileuszu 2000 lat od chwili, kiedy aniołowie głosili pokój w Betlejem, zwrócił uwagę na to, że wzrost liczby uchodźców jest jedną z konsekwencji „niekończącej się serii straszliwych wojen i konfliktów, ludobójstw i «czystek etnicznych»” (5), które naznaczyły XX wiek. W nowym stuleciu nie nastąpił jeszcze prawdziwy zwrot: konflikty zbrojne oraz inne formy zorganizowanej przemocy nadal powodują przemieszczanie się ludzi wewnątrz granic państw i poza nimi. (…)

„Danie osobom ubiegającym się o azyl, uchodźcom, migrantom i ofiarom handlu ludźmi szansy na znalezienie pokoju, którego poszukują, wymaga strategii, która połączy w sobie cztery działania: przyjmowanie, chronienie, promowanie i integrowanie”. Cztery kamienie milowe.

Kolejne orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy [14 stycznia 2018] jest dalszym apelem , aby „przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców”.

Lokalne bydgoskie gazety „Wyborczej” i „Pomorskiej” opisując toruńskie uroczystości ingresu 10. grudnia 2017. w katedrze święty Janów nowego biskupa diecezji toruńskiej, 48-letniego dra hab. Wiesława Śmigla promują zarazem jego idee przewodnie: będzie zabiegał, aby diecezja była gościnnym domem dla każdego, kto chce być bliżej Boga. Na początku Mszy św. odczytano bullę nominacyjną papieża, w której Franciszek powołuje bp. Wiesława Śmigla na urząd biskupa toruńskiego. „Nigdy nie wzbraniaj się przed trudem, stawszy się wszystkim dla wszystkich. Nigdy nie zapominaj o najsłabszych” – napisał Ojciec Święty do bp. Śmigla. Nuncjusz apostolski przekazał bp. Śmiglowi pastorał – symbol władzy pasterskiej w diecezji.

W swojej homilii nowy biskup toruński mówił, że w diecezji gościnnej nie będzie ludzi wykluczonych. Głęboko wierzących prosił, aby stali się jeszcze gorliwszymi uczniami i misjonarzami, gotowymi w każdej godzinie życia głosić radość Ewangelii. Wątpiących zachęcał, aby nie ustawali w drodze, odważnie pytali i poszukiwali, a kiedy trzeba – zdecydowanie pukali do drzwi kościołów, furt klasztornych i plebanii. „Pogubieni, zbuntowani, poranieni niewierzący, dystansujący się od Kościoła oraz jego wrogowie niech zapamiętają – i mówię to z wielką miłością – że Bóg jest potężniejszy od grzechu, naszych złych doświadczeń, niechęci i ludzkich uwarunkowań” – przekonywał bp Śmigiel. Dodał że świat współczesny bardzo potrzebuje świadectwa o tym, że Bóg jest większy i ważniejszy niż sprawy i logika tego świata. „Prężne środowisko skupione wokół Radia Maryja zapraszam do współpracy w głoszeniu Dobrej Nowiny i budowaniu zgody narodowej”. Zacytował słowa papieża Franciszka z „Evangelii gaudium”: „(…) my chrześcijanie podkreślamy potrzebę uznania drugiego człowieka, leczenia ran, budowania mostów, zacieśniania relacji i pomagania, by «jeden drugiego nosił brzemiona» (por. Ga 6, 2). Taka to nowa wspaniała ewangelizacja

KS. FRANCISZEK KAMECKI

Dodaj komentarz