Narodzenie Pańskie

2008-12-24

1. W tę noc z pewnością między nami jest więcej Boga. Jest Pan Bóg bardziej obecny. Dlaczego? Bo nagromdziliśmy  wzajemnie więcej miłości. Było więcej uśmiechu żony do męża, dzieci do rodziców, rodziców do dzieci, a może też i do babci, dziadka. Gdzie jest więcej miłości, tam także więcej Pana Boga. Ponieważ Bóg jest Miłością i najbardziej jest widoczny w miłosnej przestrzeni.
W ten dzień przez nasze polskie stoły wigilijne przebiegła fala miłości. Z wysokości samolotu było widać ten wysiłek ku dobroci, ku przebaczeniu, ku serdeczności. Solidarna miłość nas zlączyła. I podniosła nas na wyższy poziom kultury słowa i gestu.
2. W takiej postawie świętujemy na cześć Jeusa Chrystusa. Wychwalamy Go – przychodzącego do nas  w postaci ludzkiej. Uwielbiamy Go – pokornego w Betlejemskim żłóbie, na sianie, w oddaleniu od  popularności  i oglądalności.
Wywyższamy Go – bo nikt inny nie jest drogą, prawdą i życiem. Przyjmujemy Go jako naszego jedynego i osobistego Zbawiciela, który ratuje nas od nicości i ciemności. Który prowadzi nas do wieczności i pełnego szczęścia, do tamtąd, gdzie nie będzie łez, bólu. choroby, starzenia się i umierania. Życie doczesne jest dobre, nawet nieraz nadzwyczaj udane, ale nie jest wystarczające. Nie potrafi przezwyciężyć śmierci i nicości.  Nie spełnia do końca wszystkich naszych tęsknot i pragnień. Nie jest zbawieniem. Zbawienie daje Jezus, który urodził się w Betlejem, był  potem wędrownym nauczycielem, prosił, aby do Niego przychodzili wszyscy, nauczał, uzdrawiał, pocieszał, krytykował, błogosławił i ganił, zachęcał, aby zmienić życie, zmienić myślenie, nie być krótkowidzem lecz dalekowidzem, który widzi sens i cel swego życia, widzi hierarchię małych i dużych celów, i ten cel ostateczny, widzi małe potrzeby i większe, codzienne i przyziemne, ważne ale nie jedyne, ponieważ przede wszystkim szuka, pyta, próbuje, stara się widzieć coś więcej w głębi swego ja i wokół siebie. Szuka zbawienia.  Szuka Jezusa, który umarł i zmartwychwstał, i  jest z nami.
3. Niech będzie ten Jezus Zbawiciel w nas. Stańmy się dla Niego kołyską i schronieniem, i rodziną, i wspólnotą przyjaciół. Bądźmy tymi, którzy przyjmują Światło Chrystusa!

Ks. Franciszek Kamecki

(MSZA O ŚWICIE, MSZA W DZIEŃ)

List Ks. Biskupa

Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
(niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego)

List Episkopatu Polski

Dodaj komentarz