O mnie

kamecki

Urodzony 3 października 1940 r. w Cekcynie, poeta, duchowny katolicki.

Życiorys

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie (1964) i teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Debiutował na łamach prasy w „Tygodniku Powszechnym” 19 czerwca 1960 wierszem „Nasz świat”. W następnych latach ukazywały się tam jego kolejne wiersze pisane pod pseudonimem Franciszek Damecki.

W latach 1982 – 2015 był proboszczem parafii w Grucznie, a także wykładowcą homiletyki i teologii przepowiadania w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej, duszpasterzem akademickim, regionalistą, animatorem działań kulturalnych dla dzieci i młodzieży, organizatorem akcji charytatywnych (w tym z holenderską fundacją Flevoland helpt Polen, Caritasem czy Polskim Komitetem Pomocy Społecznej).

Od 20 sierpnia 2015 dekretem biskupa pelplińskiego przeniesiony z urzędu proboszcza na emeryturę w parafii w Grucznie.

Współautor albumów, scenariuszy i materiałów kościelnych. Jego utwory były drukowane w antologiach, almanachach, w czasopismach, w kraju i za granicą (w językach: niemieckim, angielskim, czeskim, słoweńskim i słowackim).

Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej oraz Bydgoskiego Stowarzyszenia Artystycznego.

Nagrody i odznaczenia

 • Najciekawszy debiut roku na Ogólnopolskim Festiwalu Poezji w Łodzi (1974)
 • Złoty Krzyż Zasługi RP (2000)
 • Nominacja do nagrody Artusa, Książka Lata (2001)
 • I miejsce w konkursie Interartus (2002)
 • Feliks „Gazety Wyborczej Bydgoszczy i Torunia” dla ludzi sukcesu (2002)
 • Medal „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską” (Bydgoszcz, 2005)
 • Pierścień Mechtyldy (Tczew 2006)
 • Pióro Kociewskie (Tczew 2007)
 • Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Gniew (2009)
 • Medal Prezydenta Miasta Bydgoszcz (2011).
 • Chwalba Grzymisława Pelplin (2012)
 • Nagroda Starosty Powiatu Świeckiego (2016)

Twórczość

 • „Słowa na pustyni” antologia współczesnej poezji kapłańskiej Oficyna Poetów i Malarzy Londyn 1971 (16 utworów – poezje, debiut)
 • „Parabole Syzyfa” Warszawa PIW 1974 – poezje
 • „Sanczo i ocean” Warszawa LSW 1981 – poezje
 • „Epilogi Jakuba. Wiersze z lat 1960-1981” Warszawa PIW 1986 – poezje
 • „Borowiackie językowanie” Gruczno ksero, prywatnie 1989 – poezje
 • „Drabiną do nieba” Pelplin Bernardinum 1997 – felietony
 • „Ten co umywa nogi.Wiersze zebrane z lat 1960-2000” Pelplin Bernardinum 2001 – poezje
 • „Skarga księdza. Nowy wybór wierszy” Sopot Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i Dwumiesięcznik Literacki Topos (czasopismo) 2002 – poezje
 • „Pejzaż osobisty” Kraków Nowum 2004 – poezje i proza w albumie, fotografie Małgorzata i Jerzy Karnasiewicz
 • „Podsłuchiwanie siebie. Wybór wierszy” Bydgoszcz Galeria Autorska Jana Kai Jacka Solińskiego 2006 – poezje
 • „Tam gdzie pędraki, zielsko i cisza” Bydgoszcz Galeria Autorska Jana Kai Jacka Solińskiego 2006 – poezje
 • „Lustro” Warszawa LSW (2006 – poezje)
 • „Narek kneze”. Skarga księdza. Praga H&H Wydanie czesko-polskie. Na czeski tłum. Lenka Danhelova 2007 – poezje
 • „Lustro” Warszawa LSW 2008 – poezje (Wydanie drugie)
 • „Tam gdzie pędraki, zielsko i cisza” Bydgoszcz Galeria Autorska Jana Kai Jacka Solińskiego 2008 – poezje (wydanie drugie)
 • „W drodze do Betlejem. Unterwegs nach Bethlehem” Bydgoszcz, Stuttgart 2009 – współautor razem z ks. Witoldem Broniewskim i Dorotą Sosnowską
 • „V krajine zazraku” Praga, Polski Instytut w Pradze 2009
 • „Brat opuszczonych” (Złoty jubileusz twórczości 1960-2010) Bydgoszcz Galeria Autorska Jana Kai Jacka Solińskiego 2010 – poezje
 • „Podróże i przystanki” Pelplin Bernardinum 2010 – 25 felietonów (50 lat twórczości literackiej i 70 lat życia)
 • „KAMECKI” Topolinek Projekt Topolinek 2010 – recytowane wiersze na tle muzyki (CD)
 • „KUGLARZ i ŚWIADEK” Nowa Ruda Mamiko 2011 (wybór poezji 1961–2011)
 • „Borowiackie językowanie (II)” Pelplin Bernardinum 2011 (utwory i poezje w gwarze borowiackiej), patronat wydawniczy Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej.
 • „Usiądź obok” Nowa Ruda Mamiko 2012 – wybrane prozy poetyckie
 • „Fragment krajobrazu i myśli”. Szkice wokół kościoła św. Jana Chrzciciela w Grucznie (rysunki wykonane z natury – Łukasz Lewandowski, narracje poetyckie – x.Franciszek Kamecki), 10 kart z rysunkami i poezjami w specjalnej teczce kopercie) 2014
 • „Gniew Czytanie miasta” (wiersze gniewskie) Bydgoszcz Galeria Autorska 2017

Filmy poetycko-biograficzne

 • „Przenoszenie wyobraźni” TV Puls Niepokalanów (1997, reż. Andrzej Danilewicz)
 • „Na tyłach świata (portrety twórców)” TVP3 Bydgoszcz (2007, reż. Urszula Guźlecka)