Nekrolog. Poeta i infułat ks. prof. dr hab. Bonifacy Miązek

17 października 2018 r. w szpitalu we Wiedniu zmarł wybitny poeta i pisarz, dr. hab. , profesor zwyczajny uniwersytetu wiedeńskiego, kapłan polski z godnością infułata, który rozwinął swoją twórczość na emigracji.

Ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne w Końskich w 1954. Święcenia kapłańskie 14 czerwca 1959. Debiutował jako poeta na łamach „Więzi” w 1963. W 1965 odłączył się od wycieczki turystycznej i poprosił o azyl polityczny w Austrii; od tego czasu mieszkał na stałe w Wiedniu. W 1972 obronił pracę doktorską poświęconą twórczości Kazimierza Wierzyńskiego na Uniwersytecie Wiedeńskim. Następnie podjął pracę w Instytucie Slawistyki tej uczelni, gdzie wykładał historię literatury polskiej. W 1984 otrzymał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Polnische Literatur 1863–1914. Darstellung und Analyse. Publikował wiersze, prace krytyczne i historyczne o literaturze polskiej.

Dwukrotna nagroda literacka „Wiadomości” – w 1967 za tom poezji Ziemia otwarta oraz w 1971 za antologię poezji kapłańskiej Słowa na pustyni, do której wstęp napisał Karol Wojtyła. Jest laureatem Nagrody Kościelskich (1972). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Emeryturę zaczął wracając do Polski. Zamieszkał w Końskich przy parafii św. Mikołaja. 3 września 2005 otrzymał honorowe obywatelstwo gminy Końskie. W sierpniu 2012 roku opuścił powtórnie Polskę, nie czując się tutaj dobrze, osiedlając się w Breitenfurt bei Wien w Austrii.

W 2015 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jego książki to przede wszystkim poezje: : Ziemia otwarta (Paryż 1967), antologia poezji kapłańskiej Słowa na pustyni (Londyn 1971) – redaktor i jeden z autorów tejże antologii, Wiersze (Londyn 1984), Powrót do domu: wiersze (Katowice 1992), Sandomierskie wirydarze (Londyn 2004), Szukam domu. Ich suche ein Zuhause (Wrocław 2006), Prace krytyczne – Przygoda z książką : wybór szkiców i recenzji o poezji i prozie (Wrocław 2004), Studien zur polnischen Literatur (Frankfurt nad Menem 1993)

Synteza historycznoliteracka Polnische Literatur 1863 – 1914. Darstellung und Analyse (Wiedeń 1984)
Polnische Literatur des Mittelalters und der Renaissance (Frankfurt nad Menem 1993) I inne.

W antologii londyńskiej „Słowa na pustyni” (1971) umieścił 16 moich wierszy. To był mój debiut literacki i początek przyjaźni z Bońkiem Miązkiem. Wtedy nie miałem żadnych możliwości publikacji książki, Jako człowiek z tyłów tego świata, nie umiałem od razu wykorzystać tego debiutu. Dopiero Jerzy Krzysztoń, namawiając mnie mocno, przyczynił się do przygotowania odrębnego mojego debiutu w PIW w r. 1974 („Parabole Syzyfa”), za który otrzymałem nagrodę finansową za najlepszy debiut roku.Te i inne fakty przypomni pani prof. dr hab. Anna Wzorek, zaprzyjaźniona z ks. prof. Miązkiem (wielokrotnie pisząc o nim), która -pewnie za namową Miązka – napisała książkę o mojej twórczości. Książka jest gotowa i niebawem się ukaże. Czekam na nią.

(napisane Gruczno 18 X 2018)
ks. Franciszek Kamecki emeryt