Realizując testament…

W ostatnich latach mojego życia chcę jeszcze
rozdać swój majątek: dorobek nabyty i stworzony. Utworzenie biblioteki parafialnej stało się nieaktualne z powodu internetu. Mam tysiące książek do rozdania i ewent. do taniego sprzedania książek albumowych .(więc mój nowy pomysł: w soboty od 10. października 2020 r. od godz. 11.00 – 13.00 będę czekał na chętnych przy swoim mieszkaniu z książkami).
Jestem członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jeżeli organizujecie spotkania autorskie i literackie, możecie mnie życzliwie zaprosić do szkół, ośrodków kultury, bibliotek, prywatnie etc.
oOto moje adresy:
mój e-mail: franciszek@kamecki.eu
mój telefon: 503 920 813
Franciszek Kamecki rezydent 86-111 Gruczno
ul. Wojska Polskiego 12,