Afirmacja życia. Kilka uwag o poezji ks. Franciszka Kameckiego

Ksiądz Franciszek Kamecki jest duszpasterzem i poetą w jednej osobie. Tym samym wpisuje się on w tradycję osób konsekrowanych, które łączą posługę kapłańską z twórczością poetycką. Warto w tym miejscu przywołać takie postaci, jak Thomas Merton OCSO, ks. Jerzy Pasierb, ks. Jan Twardowski czy też ks. Jan Sochoń, którzy poprzez swoją poezję są duchowymi towarzyszami człowieka współczesnego. Egzystencja ludzka w czasach przełomu między XX a XXI wiekiem naznaczona jest wewnętrznym rozbiciem i przypomina postmodernistyczny atom rzucony w chaos płynnej ekonomii. W tym trudnym świecie poezja księdza Franciszka Kameckiego niesie nie tylko pocieszenie, ale także zakorzenienie człowieka zarówno w rzeczywistości duchowej, jak i materialnej.

Wyłaniający się z wierszy autora „Tam gdzie pędraki, zielsko i cisza” poetycki pejzaż, z jednej strony poświęcony jest człowiekowi skazanemu na ukrzyżowanie i śmierć, z drugiej zaś strony propaguje on model wiary radosnej, bliskiej Chrystusowi zmartwychwstałemu. I właśnie ten aspekt rezurekcyjny jest ,jak sądzę, cechą charakterystyczną poezji Kameckiego. Ksiądz-poeta, podobnie jak św. Franciszek z Asyżu, sławi miłość i radość życia codziennego. Bóg według Kameckiego jawi się jako Istota rozumiejąca, kochająca i przebaczająca człowiekowi jego winy i upadki.

W poezji Franciszka Kameckiego jesteśmy zaproszeni z jednej strony do cieszenia się chwilą obecną, z drugiej zaś strony do kontemplacji Boga w głębi własnego serca. Stąd też, ważną cechą poezji księdza i poety z Gruczna jest afirmacja życia doczesnego przenikniętego przez sacrum. Egzystencja i przyroda tworzą jedyny w swoim rodzaju pejzaż osobisty poety. Twórca cieszy się życiem i żywiołami natury, pochyla się nad biedronką siedmiokropką, lotem jaskółki i śpiewem czyżyka. Za Thomasem Mertonem OCSO można powiedzieć, że Boża miłość przemawia do poety głosem ptaków i strumieni. Autor w swoim wierszu pt. „Pejzaż osobisty” napisze:

Zapraszam, obejrzyjmy pejzaż osobisty
Tutaj w Grucznie, w Polednie, w pradolinie Wisły.
Porozmawiamy z ziemią, wodą i powietrzem.
Wieczorem parów cichnie, nawet jest bezwietrznie.
Siądziesz przed lipą, gościu, pod wieżą kościoła
I razem z miejscowymi. I ktoś cię wywoła.
Zupę z rosołu poda, a nie będzie słona. […]

Jednocześnie, ze swojej małej wiejskiej plebanii, ksiądz Kamecki kontempluje tajemnicę światła i ciemności, dobra i zła. Ta na pozór prosta poezja prowadzi jednak współczesnego czytelnika do trudnej i złożonej kwestii przemiany wewnętrznej ‒ metanoi. Ludzie dzisiejsi przypominają bardzo często uczniów idących do Emaus, którzy po śmierci Mistrza z Nazaretu przepełnieni są bólem, rozczarowaniem i smutkiem. Przemiana serca pozwala człowiekowi zobaczyć Chrystusa zmartwychwstałego, który objawia się swoim uczniom poprzez wyjaśnianie Słowa Bożego i łamanie chleba. Poezja i plebania w Grucznie stanowią jedno i są małym domem w „Emaus”, w którym smutni przybysze odzyskują radość życia, a rozgoryczeni nadzieję i wiarę w sens istnienia.

Poezja księdza Kameckiego wynika z autentycznego spotkania z Jezusem. Przypomina nam ona, że człowiek żyjący w postnietzscheańskim świecie, powinien porzucić ślepy hedonizm i trwanie w rozpaczy, tzn. egzystencjalny grób, na rzecz powrotu do duchowego centrum czyli Jerozolimy, domu Boga, który znajduje się w głębi ludzkiego serca. Dla kapłana z Gruczna poezja staje się rodzajem posługi kapłańskiej, czymś w rodzaju sakramentu, który włącza nas w wewnętrzne życie Chrystusa: „Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus” (Kol 3, 1).

Grzegorz J. Grzmot-Bilski

Więcej o wydarzeniu: Życie w ukryciu – propozycje Galerii Autorskiej Odsłona 132

Zaproszenie na biesiadę literacką

Drodzy Pisarze i Poeci, i P.T. Inni mile widziani,

Zapraszam w sobotę 5 października 2019 o godz. 16.00 na biesiadę literacką w Starym Młynie w Grucznie z okazji 30- lecia SPP (Stowarzyszenia Pisarzy Polskich) z udziałem pisarzy bydgoskich i gości. 
Nie będzie J. Cervenki z Czech (z powodu nawrotu choroby).
Na biesiadzie czyta każdy kto chce swój jeden utwór i prozę. O godz. 17.00 ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor zainteresuje nas krótkim wykładem pt. Siła opowiadania w Biblii na przykładzie Księgi Jonasza, którego zaprosiłem do nas. Może będzie Mary Kanini i zagra na tamtamach afrykańskich. Może będzie też akordeon. Poddajemy się nastrojom biesiady kociewskiej z kuchem, smalcem, kiszką i napojami. Chcę dodać, że 3 X mam urodziny (79 lat!), a 4 X imieniny (św. Franciszka z Asyżu). Jubileusz 30- lecia i wymienione okoliczności będą towarzyszyły biesiadzie.

O godz. 15.00 w sobotę przy Salonie Hoffmana w Bydgoszczy będzie stał busik (16 miejsc), który przywiezie Was do Gruczna, a potem z powrotem ok. godz. 19.00 odwiezie z Gruczna do Bydgoszczy.

Najserdeczniej zapraszam Franciszek K.

P.S. zapraszam Waszych bliskich i przyjaciół. Gruczno 30 września 2019

Zaproszenie na spotkanie poetyckie z ks. Franciszkiem Kameckim 2019-06-16

Zaproszenie na Spotkanie poetyckie z poetą ks. Franciszkiem Kameckim – promocja książki Anny Wzorek „Na tyłach świata? O poezji ks. Franciszka Kameckiego”. Czytanie tekstów: Roma Warmus i Mieczysław Franaszak oraz otwarcie wystawy: Kaja/Nadratowski/Soliński „ANIOŁOWIE, LUDZIE i KOSZULE” 2019-06-16 godz. 18.00 w Galerii Autorskiej ul. Chocimska 5 w Bydgoszczy.

2019-06-16-F.KAMEC-plakat

2019-06-16 - wystawa - plakat

Święta Bożego Narodzenia Gruczno 2018

christmas2018

Święta Bożego Narodzenia Gruczno 2018:

– Papież Franciszek:

„Nie operuje w tych samych co my ramach czasowych. My odnosimy się do minionych 30 lat, maksymalnie półwiecza, a dziś świat jeszcze bardziej przyśpiesza. Papież natomiast patrzy z perspektywy 3 tys. lat, co może prowadzić do pewnych nieporozumień. Po drugie, nieustannie odwołuje się do Ewangelii, a konkretnie, że należy zwracać się do ubogich i wykluczonych, bo to jest podstawa nauczania Kościoła. Po trzecie, Franciszek to Papież polityk, który zajmuje stanowisko polityczne, choćby w kwestiach migracji. (Z Radia
Watykańskiego: Dominique Wolton o Papieżu: uderzyła mnie jego wolność)

– Wół rozpoznaje swego pan i osioł żłób swego właściciela (Księga Izajasza 1,3). A wy „w modlitwie przed żłóbkiem , skupiając wzrok na Dzieciątku JEZUS, odczujecie zdumienie z powodu tej tajemnicy, a Duch Święty niech umieści w waszych sercach pokorę, czułość i dobroć Jezusa. To są prawdziwe Święta Bożego Narodzenia. Niech tak się stanie w was i w członkach waszych rodzin – powiedział papież Franciszek.

– I ja dorzucam tę wyobraźnię, że całość wszechświata wisi na nitce i igle historii, którą palcem szyje Pan Bóg Wszechmogący ze swoim Synem Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. I my czujemy w swym dotyku, uczuciach i rozumie wspaniałość wszystkiego. I radość nas unosi. I nich tak będzie dzisiaj i w przyszłym roku 2019.

Franciszek Kamecki