Propozycje ulepszenia parafii

2007-03-25

Parafia pragnie urzeczywistniać odnowę Kościoła wg nauki Soboru Watykańskiego II. Spośród wielu propozycji teologii pastoralnej, która jest naukową refleksją nad urzeczywistnianiem się Kościoła dzisiaj, proboszcz może wybrać niektóre.

Parafia pragnie urzeczywistniać odnowę Kościoła wg nauki Soboru Watykańskiego II. Spośród wielu propozycji teologii pastoralnej, która jest naukową refleksją nad urzeczywistnianiem się Kościoła dzisiaj, proboszcz może wybrać niektóre.

Pierwsza propozycja w programowaniu parafii:
1) przesłanka socjologiczna (co jest w parafii, jak jest w życiu parafian, najważniejsze problemy)
2) przesłanka teologiczna (jak powinno być w parafii wg najnowszych dokumentów Kościoła)
3) postulaty pastoralne (co ma robić proboszcz, co parafianie, jakie mają być między nimi relacje, jaki program – tygodniowy, miesięczny, roczny, wieloletni – opracować dla swojej parafii razem z parafianami).

Czytaj dalej „Propozycje ulepszenia parafii”