3 niedziela Adwentu, rok B

2008-12-14

1. Głos Izajasza, św. Pawła, Jana Chrzciciela. Te głosy są dobe i radosne na tę niedzielę. Izajasz chce nas odciągnąć od wszelkiej niewoli, zapowiada wyzwolenia jeńcom i wolność więźniom. Zanieście te słowa do polskich więzień. Niedawno zakończył się 17. Ogólnopolski Konkurs Twórczości Więziennej, jego finałem jest wystawa tejże twórczości w  Bydgoszczy i wydany biuletyn podsumowujący nagrodzone prace.  twórczo   Cieszy się, bo dzięki Bogu może być ubrany odświętnie w specjalne szaty: jak szata zbawienia, jak płaszcz sprawiedliwości, jak dziewczyna ustrojona w kolejnoty, wyglądać będzie jak ziemia  z plonami, jak ogród zasiewami…   (I czytanie)


Ta radość to obietnice zmian w świecie.  Głodni będą napełnieni, bogaci zmniejszeni,  błogosławieństwo i miłosierdzie obejmie wszystkich (psalm).
2. Głos św. Pawła to też zachęta do uśmiechu. “Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”. “Co szlachetne zachowujcie`’.“Ducha nie gaście’. “Aby (…) dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezua Chrystusa” . “Zawsze się radujcie”.  “Dziękujcie”. “Taka jest wola Boża”.  Zatem być radosnym to potrzena postwa dzisiaj. Katolik nie może ulegać smutkom ani czarnym wyobrażeniom o jutrze. Nie może być narzekającym i tropiącym wszędzie tylko złe strony rzeczywistości. Idzie przez świat z optymizmem. Sobą pokazuje sens życia.
3. Głos Jana Chrzciciela. To głos o Światłości Chrystusa. Po to istniał i działał Jan nad Jordanem. Nie jest tym najważniejszym, nie chce skupić ludzi tylko wokół siebie  i na sobie. Nad rzeką Jordanem w Palestynie dwa tysiące lat temu rozstrzygnęła się historia całego świata. Tam otrzymaliśmy odpowiedź, kto jest pierwszy i najważniejszy.  Na Tego Kogoś największego wskazuje Jan Chrzciciel. Oto dla Tego Jednego i Jedynego przychodzącego Pana jest prorok Jan. Tak Jan był pokorny, tak był zrównoważony i opanowany, iż niczego ze swojej sławy i popularności nie zachował dla siebie. Lecz wszystko przerzucił na Jezusa Chrystusa. Odtąd Jezusowi należy oddawać najwyższą cześć i chwałę. Cały Stary Testament jest zapowiadaniem i wskazywaniem na Jezusa z Nazaretu, który urodził się Betlejem, nauczał, uzdrawiał, litował się, rozgłaszał miłość i Królestwo Boże, opowiadał arcypiękne przypowieści, zapowiadał nowe niebo i nową ziemię, umarł na krzyżu, zmartwychwstał i jest z nami.  Nie ma innej prawdy ostatecznej poza Jezusem. Nie ma inej drogi poza Jezusem. Nie ma innego życia jak tylko to z Jezusem, przez Jezusa i w Jezusie. W każdej Eucharystii wszystkie prawdy, wszystkie drogi i wszystkie rodzaje życia płyną “przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”.
4. Twój głos, uczestniku tej świętej Eucharystii, twój głos może być jak głos proroka Izajasza: będziesz mówił o pozytywnych stronach świata i ludzi – optymistycznie, zadowolony ze świata stworzonego przez Boga.
Twój głos będzie jak głos św. Pawła z uśmiechem: uśmiechaj się do ludzi. Zło dobrem zwyciężaj. Nie gaś zapału ani dobrych intencji u ludzi. Nie oburzaj się na wesołość i emocje dziec. Dziękuj za piękny i radosny świat.
Twój głos może być jak u św. Jana Chrzciciela: przyjmij Światło Chrystusa. Oświetlaj szare życie. W ciemnościach bądź jasnocią dla innych. Zmartwionemu i zagubionemu bliźniemu wyjaśniaj skomplikowane rzeczy. Bądź przejrzystością i prostotą na niewyjaśnialne i karkołomne problemy tego świata który jest dobry i poczęty z ręki Boga.

KS. FRANCISZEK KAMECKI

Dodaj komentarz